PAROCHIECENTRUM

HOLSBEEK DORP

how_it_works_11

Beheer

Beheer Parochiezaal
how_it_works_22

Reserveren

Hoe de zaal reserveren?
how_it_works_33

Gebruik

Gebruik van de lokalen
how_it_works_44

Betaling

Betaling en waarborg

Beheer en uitbating

Het beheer van het parochiecentrum gebeurt door het zaalcomité . Het betreft zowel het financieel beheer als het in goede staat houden van de infrastructuur van de gebouwen en de installaties. Het dagelijks beheer en de uitbating van de zaal worden toevertrouwd aan de zaalverantwoordelijke. De zaalverantwoordelijke neemt het dagelijks beheer ter harte overeenkomstig de beheersbeslissingen van het zaalcomité.

St-Mauruscentrum beschikt over

Volledig uitgeruste keuken
Friteuse, gasvuur, 2 elektische ovens, microgolfoven, 2 koelkasten (waarvan 1 grote industriele), diepvrieskast, koffiezet, industriele afwasmachine, keukenuitrusting (bestek, borden, tassen enz.), gasboiler voor warm water.

Sanitair
Het sanitair is vanuit elke zaal afzondertijk bereikbaar.

Zaal 1 op het gelijkvloers
Zaal met buffet, tapinstallatie en drankenfrigo. Alle lichtpunten worden centraal bediend door de schakelaars achter het buffet (naast drankenfrigo). De ruimtethermostaat bevindt zich in zaal 1 en is gemeenschappelijk voor beide zalen. Radiatoren zijn voozien van thermostatische kranen. Ventilatiesysteem Tafels en stoelen voor 70 personen.

Zaal 2 op het gelijkvloers
Lichtpunten worden bediend door afzonderlijke schakelaars met dimmogelijkheid. Thermostatische kranen voor de regeling van de verwarming. Tafels en stoelen voor 60 personen, Ventilatiesysteem

Hoe de zaal reserveren?

Wie de zaal reserveert, tekent een gebruiksovereenkomst bij de zaalverantwoordelijke. De zaalverantwoordelijke houdt hiervan een register bij. Wat de materiële en financiële regelingen van de gewone vergaderingen van de parochiale verenigingen betreft, nemen de afgevaardigden van deze verenigingen contact met de zaalverantwoordelijke.

Het gebruik van de lokalen

ln gebruikname zaal
Datum en uur van overhandiging van de sleutel van de zaal is af te spreken met zaalverantwoordelijke.
De gebruiker zet - indien nodig - de verwarming aan d.m.v. de thermostaat in zaal 1 (instructies ter plekke).

Afspraken i.v.m. gebruik
De aanwezige uitrusting (tafels, stoelen, tapinstallatie, keukengerei, borden, tassen, bestek, glazen enz.) mag worden gebruikt.
De gebruiker mag eveneens eigen materiaal aanwenden, of bijkomend materiaal bijhuren op eigen risico; deze materialen moeten echter onmiddellijk verwijderd worden voor het terugbezorgen van de sleutels aan de zaalverantwoordelijke, zoniet worden ze eigendom van het parochiecentrum.
In geen geval mag er materiaal van het parochiecentrum worden meegenomen om bv. voedselresten in te vervoeren. De gebruiker treft hiertoe de nodige voorzorgsmaatregelen en brengt eigen materiaal mee.
De gebruiker zorgt zelf voor alle klein materiaal zoals tafelbekleding, keukenlinnen, allerlei reinigingsmiddelen, toiletpapier, vuilniszakken,...
De ruimte en materialen staan ter beschikking de dag van het gebruik zelf, vanaf het uur vermeld op de overeenkomst.
Er geldt een algemeen rookverbod.
De muren, deuren en andere delen van de infrastructuur mogen niet beschreven, beplakt, benageld oÍ beschadigd worden.
Wandversiering kan wel aangebracht worden voor zover ze na verwijdering de wanden niet beschadigt.
ln de zaal is een lijst opgehangen met telefoonnoodnummers ( politie, brandweer, dokter en antigifcentrum).
Het volledig reglement van het gebruik van het Sint-Mauruscentrum kan steeds bekomen worden bij de zaalverantwoordelijke.

Dranken
Bieren en frisdranken moeten steeds besteld worden bij de zaalverantwoordelijke. Een model van bestelbon, met de beschikbare dranken is bijgevoegd bij de " Gebruiks-overeenkomst".
Bestellingen worden gedaan bij de zaalverantwoordelijke (minstens twee weken vóór de activiteit).
De afrekening wordt gemaakt door de zaalverantwoordelijke tegen de op dat ogenblik geldende tarieven voor afname van dranken van het zaalcomité.
Een gestoken vat of een geopende fles wordt steeds aangerekend als zijnde volledig verbruikt.
Een automatische koffiezet (12 tassen / 5 min.) is beschikbaar voor de gebruiker.

Achterlaten van de zaal na gebruik
Bij het beëindigen van het gebruik moet alles zuiver en ordelijk zijn geschikt.

Dit houdt in:

 1. Verwarming afgezet, thermostaat op minimum, thermostatische radiatorkranen op antivries.
 2. Ventilatie afgezet.
 3. Tafels en stoelen opgestapeld tegen een wand.
 4. De ruimtethermostaat moet steeds bereikbaar blijven.
 5. Alle versierselen (inclusief bloemen), etensresten, papier enz. opgeruimd en door de gebruiker meegenomen.
 6. KeukengerieÍ (bestek, tassen, borden, glazen, kommen enz.) volledig met een gepast reinigingsproduct afwassen en op de oorspronkelijke plaats terugzetten.
 7. Alle keuken- en restafval, alsook vuilniszakken (ook die met het logo van de gemeente Holsbeek) dienen door de gebruiker meegenomen te worden.
 8. De sleutel van de zaal wordt in de brievenbus (aan de buitenmuur naast de inkomdeur) gestoken.

Reiniging
De gebruiker zorgt zelf voor het reinigen van de vloer met water en gebruikt reinigingsproduct dat in de zaal hiervoor ter beschikking staat.
Het reinigen kan - indien gewenst - door het zaalcomité uitgevoerd worden. Hiervoor zal een kuisvergoeding aangerekend worden zoals overeengekomen in de gebruiksovereenkomst.

De gebruiker staat altijd in voor de reiniging van:

 1. BUFFET: koelkasten, toog, glazen, spoelbakken, opdienschotels.
 2. KEUKEN: koelkasten, diepvrieskast, keukenkasten, tabletten, afwasbakken, vazen, fornuizen (vuren en oven), friteuse, werktafels, bestek, borden, tassen, glazen en keukenuitrusting.
 3. ZAAL: taÍels, stoelen.
 4. TOILETTEN: reinigen met aangepast reinigingsmiddel (wasbakjes, spiegels en hygiënische vuilnisbakjes, toiletten).
 5. OMGEVING VAN HET GEBOUW: verwijderen van alle door de activiteit van de gebruiker aangebrachte versieringen en geproduceerde afval + de omgeving van het gebouw opkuisen.

Betaling overeenkomst en waarborg

De toezegging van de lokalen is maar definitief na het ondertekenen van de overeenkomst
De betaling van de eindafrekening "GEBRUlKSVERGOEDlNG" moet worden uitgevoerd uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de afrekening.
Deze betaling kan gebeuren door het bedrag te storten op de rekening van VPW Leuven vzw, Afdeling Parochie Sint-Maurus Holsbeek rek. nr. BE42 068-0557680-54 met de mededeling: naam + activiteit + datum van de activiteit.
Het niet naleven van de afspraken of beschadigingen van toestellen en voorwerpen kan aanleiding geven tot het betalen van extra vergoedingen.

Bellen kan ook: Nico Stijnen  0468 59 29 96