PAROCHIECENTRUM
HOLSBEEK DORP

how_it_works_11

Beheer

Beheer Parochiezaal
how_it_works_22

Reserveren

Hoe de zaal reserveren?
how_it_works_33

Gebruik

Gebruik van de lokalen
how_it_works_44

Betaling

Betaling en waarborg

Beheer parochiezaal

De parochiale lokalen worden beheerd door het zaalcomité.
Het zaalcomité‚ zal zo nodig overleg plegen met de parochiale verenigingen over het gebruik, de behoeften en de financiële situatie van de parochiale lokalen

Hoe de zaal reserveren?

Wie de zaal reserveert, tekent een gebruiksovereenkomst bij de zaalverantwoordelijke. De zaalverantwoordelijke houdt een register bij. Wat de materiële en financiële regelingen van de gewone vergaderingen van de parochiale verenigingen betreft, nemen de afgevaardigden van deze verenigingen contact met de zaalverantwoordelijke. .

Het gebruik van de lokalen

De gebruikers maken de zaal gebruiksklaar en zetten de verwarming tijdig aan. De zaal is ter beschikking van de gebruiker vanaf de datum en uur vermeld op de overeenkomst,. De muren en deuren en andere delen mogen niet beschreven, beschilderd, beplakt, benageld of beschadigd worden. Na afloop van iedere manifestatie zal de gebruiker alle materialen behoorlijk stapelen en schikken in de staat waarin het bevonden werd. De zaal moet eveneens uitgeborsteld worden en alle glazen afgewassen en afgedroogd worden. De sleutels van de zaal worden afgehaald bij de zaalverantwoordelijke. De sleutels worden steeds achtergelaten in de brievenbus van de zaal zelf. (voordeur). Bij het einde van de overeenkomst moeten alle eigen materialen die gebruikt werden verwijderd zijn. Bij schade zal steeds de herstellingskostprijs aangerekend worden aan de gebruiker. Bij gebruik van bestek en keukeninstallatie, draagt de gebruiker zorg voor reiniging en schikking van bestek en keukenmateriaal in de staat waarin het bevonden werd. Alle gebroken en vermiste materialen worden aan de gebruiker aangerekend. De bieren en frisdranken moeten contractueel worden aangekocht bij het zaalcomité. Koelkasten, togen, glazen worden steeds gereinigd achtergelaten. De gebruiker is verplicht alle grof- afval en GFT-afval mee te nemen. Het is verboden vreemde niet goedgekeurde toestellen binnen het gebouw te plaatsen of te gebruiken, het is ook ten strengste verboden gasflessen binnen het gebouw te plaatsen. Indien één van deze punten niet nageleefd werden kan dit aanleiding geven tot het niet terugbetalen van de volledige waarborg.

Verantwoordelijkheden.
De gebruiker staat in voor het ordelijk verloop van de manifestatie, die bovendien verenigbaar moet zijn met het eigen karakter van het parochiehuis. De aard van de activiteit wordt steeds op de gebruikersovereenkomst geplaatst. Het zaalcomité behoudt het recht tot toegang voor alle activiteiten. De nooduitgangen moeten steeds geopend zijn en geen hindernis mag de uitgang versperren.

Betaling overeenkomst en waarborg

Bij de ondertekening van de overeenkomst kan de gebruiker verplicht worden een voorschot te betalen.

Bieren-frisdranken.
De gebruikers dienen zelf te zorgen voor de nodige dranken die dienen aangekocht te worden bij drankenhandel Vercammen in Kortrijk-Dutsel. Na de activiteit zal de zaalverantwoordelijke een factuur sturen voor de afrekening van de huur van de zaal en eventueel bijkomende gemaakte kosten.

Bellen kan ook Michel Wierinckx  0491 22 57 89